NQ
Ngày: 22/12/2020
Số ký hiệu: NQ
Ngày có hiệu lực: 22/12/2020
Cơ quan ban hành: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Người ký:
Trích yếu: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đính kèm: Nghị quyết Đại hội LMHTX Việt Nam.pdf
Nội dung văn bản:
Thống kê truy cập:240946
Số người trực tuyến: 46