Thành phố Thái Bình
Ngày: 10/05/2019

HTX DVNN Vũ Phúc

HTX Cơ khí Cộng Lực

XN sản xuất hàng XK Vĩnh Trà

Ngân hàng hợp tác chi nhánh Thái Bình

HTX DVNN Thống Nhất

HTX thủy tinh Trà Vinh

DN mây tre đan Hiệp Hòa

Quỹ TDND cơ sở Tiền Phong

HTX DVNN Vĩnh Thắng

HTX thủy tinh Hồng Quang

Công ty XD và TM Mai Vượng

Quỹ TDND Vũ Lạc

HTX DVNN Đại Phú

XN Cơ khí Bình Minh

Công ty CPTM Thành Đạt

Quỹ TDND Tân Bình

HTX DVNN Đông Thọ

XN Cơ khí Đoàn Kết

CTCP Đầu tư-XNK Thăng Long

Ngân hàng hợp tác chi nhánh Thái Bình

HTX DVNN Vũ Lạc

XN Vận tải Tiến Bộ

CTCP Tập đoàn Hương Sen

Quỹ TDND cơ sở Tiền Phong

HTX DVNN Tân Bình

XN Vận tải thủy Hồng Hà

CTCP Khách sạn Thanh Bình

 

HTX DVNN Đông Mỹ

HTX tiêu thụ thực phẩm nông sản Thái Bình

CTCP Hoàng Hà

 

HTX DVNN Đông Hòa

HTX XD, TM, DV Thái Bình

 

 

 

Thống kê truy cập:268707
Số người trực tuyến: 19