Vai trò của Hợp tác xã SXKD DV Nông nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy tiếp tục được phát huy khi sáp nhập địa giới hành chính cấp xã
Ngày: 10/06/2020
Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân tỉnh khóa XVI – kỳ họp thứ chín về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019 – 2021, trong đó huyện Thái Thụy có 20 xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp.

Nông thôn Thái Thụy đổi mới

Khi thực hiện sáp nhập thì hệ thống chính trị cơ sở được sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn phù hợp với quy định của tỉnh đề ra. Tuy nhiên về cơ cấu tổ chức, số lượng và quy mô Hợp tác xã vẫn giữ nguyên từ 02 đến 03 HTX trở lên.

Từ thực tiễn cho thấy, HTX hoạt động theo Luật hợp tác xã 2012 dần thể hiện tính độc lập, khách quan, nhu cầu tất yếu của địa phương nơi phần lớn các hộ nông dân, cá nhân lao động nông nghiệp sinh sống hoạt động sản xuất; Vai trò của HTX SXKD DVNN còn được thể hiện ở mức độ quan trọng như các tổ chức chính trị xã hội khác thậm chí có phần hơn tại địa phương. Ở nhiều xã, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX nông nghiệp được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ xã, đặc biệt có HTX cả Giám đốc và Phó Giám đốc đều được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ như xã Thụy Phong. Như vậy tính thiết thực và hiệu quả của HTX Nông nghiệp lại được khẳng định rõ ràng không chỉ về kinh tế mà còn mang tính xã hội rất cao tại địa phương, bởi hoạt động của HTX nông nghiệp mang lại cho các thành viên HTX và bà con nông dân tính ổn định về phương thức canh tác, tính trách nhiệm trước tập thể của cán bộ HTX nông nghiệp. Do đó, các thành viên HTX và bà con nông dân đã gửi gắm niềm tin và hy vọng cao vào HTX để đem lại cho tập thể những lợi ích kinh tế thiết thực giúp phát triển kinh tế xã hội ngày một tốt đẹp hơn, đem lại sự ấm no cho các thành viên HTX.

Cánh đồng lúa chín

Điều đó được thể hiện trong từng địa bàn (xã cũ) nay có thể coi là vùng, khu (thuộc xã mới) vẫn có sự phục vụ của HTX để các khâu dịch vụ được hoạt động bình thường như tưới tiêu, diệt chuột bảo vệ lúa và cây rau màu, cung cấp phân bón và thuốc trừ sâu bệnh, dịch vụ nước sạch hay tổ chức thu hoạch lúa xuân bằng việc gián tiếp ký kết với các chủ máy gặt ở các thôn để đảm bảo việc gặt lúa đúng tiến độ và tránh được tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong việc thực hiện dịch vụ thu hoạch lúa của các cá nhân…;một số HTX vẫn tiếp tục duy trì hoạt động liên kết chuỗi cung ứng hàng hóa như hợp đồng cung cấp giống và lúa hàng hóa cho các Công ty trong và ngoài tỉnh như HTX SXKD DVNN Thái Thành thuộc xã Thuần Thành đã cung cấp hàng trăm tấn lúa Nihoongmail (giống lúa Nhật) cho  Công ty An Đình – tỉnh Hưng Yên với giá 7.000đ/kg thóc tươi hay như HTX DVNN Thụy An thuộc xã An Tân đã tổ chức tưới tiêu nước linh hoạt phù hợp để bà con nông dân trồng các loại cây như Lúa, hành tỏi, thuốc lào, dưa và tổ chức thu mua gom dưa bao tử của các thành viên để cung cấp cho Công ty tỉnh ngoài,…Từ những hoạt động dịch vụ của HTX nêu trên đã giúp cây trồng các vụ trong năm đem lại giá trị kinh tế cao cho các hộ thành viên HTX, góp phần tăng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

Hồng Khanh

Thống kê truy cập:85622
Số người trực tuyến: 54