Hợp tác xã SXKD DVNN Quỳnh Hải chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, nâng cao thu nhập cho thành viên
Ngày: 07/11/2023
Mô hình chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu của Hợp tác xã SXKD DVNN Quỳnh Hải thành viên HTX không chỉ có thu nhập cao nhờ trồng rau màu mà các khu vực đồng ruộng ở đây vẫn giữ được nguyên trạng về quy hoạch, kết cấu vốn có của đất lúa. Đây là mô hình tiêu biểu được nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đến thăm quan, học hỏi.

Quỳnh Hải là xã nội đồng, có tổng diện tích đất nông nghiệp 347 ha, dân số toàn xã 9.350 khẩu và 2.637 hộ được phân bổ ở 7 thôn; toàn xã có 2.217 hộ thành viên tham gia hợp tác xã. 

Những năm gần đây, hợp tác xã SXKD DVNN Quỳnh Hải là mô hình nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Với diện tích đất màu đã phát triển và mở rộng 207ha, mỗi năm hợp tác xã   luân canh từ 5 - 6 vụ trên một diện tích. Do tổ chức tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất, lựa chọn công thức luân canh, xen canh phù hợp, cập nhật kịp thời các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên nông sản của Quỳnh Hải có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.            

Với truyền thống thâm canh cây rau màu, năm 2005 Quỳnh Hải là xã được tỉnh công nhận đạt giá trị sản xuất 50 triệu đồng/ha/năm; năm 2015 xã về đích nông thôn mới. Với chủ trương tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân xã đã tiếp thu xây dựng mô hình cánh đồng mẫu 50,6 ha chuyên màu từ đó đã không ngừng nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác.      

Hợp tác xã đã chuyển đổi diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, thực hiện mô hình 08 ha rau an toàn theo chuỗi giá trị, được Chi cục Bảo vệ thực vật công nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thành viên hợp tác xã tập trung trồng rau an toàn, chủ yếu sử dụng nguồn phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hạn chế dùng thuốc hóa học. Thời gian qua, giá các mặt hàng nông sản ổn định, sản lượng thu hoạch cao, thành viên hợp tác xã có nguồn thu nhập cao từ việc sản xuất trồng cây màu. Phương châm của hợp tác xã là tập trung chỉ đạo sản xuất lúa, cây màu theo chuỗi giá trị sản xuất cao, diện tích chuyên màu đạt giá trị từ 600-800 triệu đồng/ha/năm.

Cánh đồng rau HTX SXKD DVNN Quỳnh Hải

Theo ông Nguyễn Xuân Khoát, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Quỳnh Hải: “Việc luân canh cây trồng chúng tôi khuyến cáo các hộ không nên trồng một loại cây một thời điểm mà nên luân phiên cây trồng để hạn chế sâu bệnh”.          

Hằng năm, hợp tác xã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã về công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp như: xây dựng Đề án sản xuất vụ xuân, vụ mùa, vụ đông; cung ứng các loại vật tư phân bón, giống cây trồng các loại; đồng thời làm tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ tiến tiến vào sản xuất giúp cho các hộ thành viên hợp tác xã nắm vững  kiến thức khoa học kỹ thuật, ứng dụng trong sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập. Hợp tác xã xây dựng hệ thống kênh mương, cầu cống nội đồng bằng nguồn vốn của hợp tác xã, ủy ban nhân dân xã hỗ trợ và sự đóng góp của nhân dân. Hợp tác xã thường xuyên chỉ đạo các thôn làm tốt công tác nạo vét kênh mương, giải phóng dòng chảy, củng cố vùng bờ thửa, tu sửa hệ thống cống đập, giàn van, cánh phay đảm bảo công tác tưới tiêu nước kịp thời phục vụ sản xuất.

Hợp tác xã đã liên doanh, liên kết với một số đối tác để tìm đầu ra cho sản phẩm như: Công ty chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương; Công ty cổ phần đầu tư EXP Việt Nam; Công ty TNHH đầu tư khai thác thực phẩm Thái Bình; Công ty chế biến nông sản TMDV Thanh Nhàn.

 Trong thời gian tới, hợp tác xã sẽ tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát huy vai trò cầu nối liên kết nông dân với doanh nghiệp, tạo động lực quan trọng để phát triển hướng tới nền nông nghiệp sạch, an toàn, phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho thành viên.  

Trung Hòa

Thống kê truy cập:268778
Số người trực tuyến: 89