Hợp tác xã thu gom rác thải sinh hoạt xã Đông Kinh góp phần thay đổi diện mạo địa phương
Ngày: 27/10/2023
Điều ấn tượng khi đến với xã Đông Kinh (huyện Đông Hưng) thời gian gần đây là đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, môi trường sống của người dân được cải thiện; những kết quả này gắn với việc ra đời và phát triển của Hợp tác xã Dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt xã Đông Kinh.

Hợp tác xã thu gom rác thải sinh hoạt xã Đông Kinh được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 01/2019 là hợp tác xã thu gom rác thải đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Bình hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, với 49 thành viên, vốn điều lệ gần 25 triệu đồng.

Mặc dù hợp tác xã được thành lập trong bối cảnh dịch tả lợn Châu Phi và đại dịch Covid-19 nên hợp tác xã gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động và điều hành của ban lãnh đạo; tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, lãnh đạo, chính quyền tại địa phương; Hợp tác xã thu gom rác thải sinh hoạt xã Đông Kinh đã dần đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả.

Những ngày đầu, hợp tác xã được Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ kinh phí mua đồ bảo hộ lao động, trang thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải... Hợp tác xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời các thành viên thực hiện tốt việc thu gom rác thải. Do vậy, hoạt động của hợp tác xã dần ổn định, được nhân dân ủng hộ, đánh giá cao, tích cực tham gia đóng phí vệ sinh môi trường (khi chưa có hợp tác xã thì tỷ lệ đóng phí vệ sinh môi trường chỉ đạt 70% nhưng hiện hợp tác xã đã thu được trên 90% tổng số hộ dân trong xã).

Với phương châm hoạt động “Mình vì mọi người, mọi người vì mình, hãy làm sạch rác ở mọi nơi”, hợp tác xã đã từng bước phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội ở địa phương (Hội phụ nữ, Đoàn thành niên,…) tuyên truyền,  ra quân xoá bỏ các bãi rác tự phát, rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý tại bãi rác tập trung, đúng nơi quy định.

Ảnh: Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh  nắm bắt tình hình hoạt động HTX

Sau 4 năm đi vào hoạt động, đến nay hợp tác xã đã có 60 thành viên, vốn điều lệ 32 triệu đồng. Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đã tạo việc làm, tăng thu nhập thêm cho người lao động trực tiếp từ 1.100.000đ/người/tháng đến 2.000.000đ/người/tháng; cấp bảo hộ lao động như khẩu trang, ủng, quần áo bảo hộ lao động cho thành viên tổ thu gom rác thải; hỗ trợ mua bảo hiểm thân thể cho thành viên;… Qua đó tạo động lực thúc đẩy các thành viên tích cực, hăng hái tham gia mọi hoạt động của hợp tác xã.

Trong thời gian tới, cần có sự vào cuộc, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành để hoạt động của hợp tác xã chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của môi trường nông thôn phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Hợp tác xã dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt xã Đông Kinh đã chứng tỏ mô hình hoạt động phù hợp, cần thiết; được toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã nhiệt tình ủng hộ và phối hợp thực hiện; tháo gỡ được những khó khăn, bất cập của địa phương trong xử lý rác thải nông thôn, tạo môi trường sống và cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Mai Lan

Thống kê truy cập:268736
Số người trực tuyến: 48