Quỹ TDND An Ninh tổng kết hoạt động năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Ngày: 01/01/2024
Ngày 01/01/2024 tại Quỹ tín dụng nhân dân An Ninh, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; gặp mặt giao lưu đầu năm 2024.

Năm 2023, hoạt động của QTDND An Ninh có nhiều thuận lợi, xong cũng gặp không ít những khó khăn, nhưng với sự quyết tâm phấn đấu của Chi bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, nhân viên Quỹ đã thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu thành viên QTDND nhiệm kỳ 2023 - 2028, kiện toàn Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, sắp xếp lại bộ máy điều hành.

Thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch về phát triển thành viên có 3.639, tăng 76, đạt 163%; tổng nguồn vốn 452 tỷ đồng, tăng 66,5 tỷ đồng, đạt 17,3%; sử dụng vốn dư nợ cho vay 313, 6 tỷ đồng, tăng 14,5 tỷ đồng, đạt 4,85%, tiền gửi các tổ chức tín dụng 139,5 tỷ đồng, tăng 50,9 tỷ đồng; kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế 3,805 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đúng, đủ 646,814 triệu đồng.

          Đến thời điểm hiện nay, Quỹ tín dụng nhân dân An Ninh tiếp tục đứng tốp đầu các đơn vị QTDND trong tỉnh. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động quỹ thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình, đồng thời bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã An Ninh, An Cầu, An Vũ và sự ủng hộ của các cấp, các ngành tỉnh, huyện và địa phương, các chi bộ thôn, các thành viên sáng lập, cán bộ QTDND qua các thời kỳ cùng nhân dân và thành viên 3 xã trên địa bàn hoạt động; đây là yếu tố tiền đề quan trọng nhất tạo niềm tin và sức mạnh để QTDND An Ninh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Thành viên nhiệm kỳ 2023 - 2028 với mục tiêu “Hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững”, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân ba xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, cùng chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, đất nước phồn vinh.

Trương Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Thái Bình

Thống kê truy cập:268803
Số người trực tuyến: 114