Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Nê vượt khó hoạt động ổn định
Ngày: 01/02/2021
Năm 2020, khi thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19, Việt Nam cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng nặng nề đó. Cùng chung với những khó khăn của cả nước, của toàn ngành ngân hàng, Quỹ TDND Thanh Nê cũng bị những tác động không nhỏ. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị quỹ TDND Thanh Nê đã bám sát và chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vươn lên phát triển ổn định.

Trụ sở hoạt động Quỹ TDND Thanh Nê

Quỹ TDND Thanh Nê hoạt động trên địa bàn Thị trấn Kiến Xương, xã Quang Trung và xã Nam Bình, huyện Kiến Xương với 4818 thành viên. Đến ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn của quỹ đạt 316.376 triệu đồng, tăng 19,2% so với năm 2019, đạt 100% kế hoạch. Cũng hết năm 2020, số tiền gửi vào quỹ đạt 292.482 triệu đồng, tăng 18,9% so với năm 2019, đạt 100% kế hoạch. Những tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nhưng với lòng quyết tâm và lòng nhiệt tình của cán bộ, nhân viên trong việc tuyên truyền, tiếp thị, thẩm định, lập hồ sơ và cho vay 2.779 lượt vay vốn, dư nợ cho vay đạt 268.901 triệu đồng, tăng 7,9% so với năm 2019, đạt 100% kế hoạch. Trong năm, Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã chủ động tìm mọi biện pháp để thu hồi nợ cho quỹ. Với sự sáng tạo, nhạy bén cùng sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm với những biện pháp tích cực của cả tập thể quỹ đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và tập thể quỹ nên lợi nhuận trước thuế đạt 2.730 triệu đồng, tăng 17,3% so với năm 2019 và đạt 100,8% kế hoạch, trích lập các quỹ và trả lãi vốn góp theo đúng quy định.

Năm 2021, Quỹ quyết tâm tiếp tục phát huy mọi lợi thế, tận dụng thời cơ, nỗ lực đạt các mục tiêu đề ra tại đại hội với chỉ tiêu là tăng 5 - 10% tổng nguồn vốn, tiền gửi và dư nợ cho vay và 10% lợi nhuận. Với niềm tin chắc thắng và nền tảng của quỹ, chắc năm 2021, quỹ TDND Thanh Nê sẽ tiếp tục là một trong những quỹ đứng trong tốp đầu hệ thống quỹ TDND trong tỉnh.

Thanh Huyền

Thống kê truy cập:85672
Số người trực tuyến: 102