73% số hợp tác xã cả nước đang hoạt động hiệu quả
Ngày: 24/12/2019
Đây là thông tin được Bộ NN&PTNT đề cập tới trong báo cáo vừa được công bố liên quan tới tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) năm 2019.

Theo Bộ NN&PTNT, trong năm qua, các bộ ngành, địa phương đã đẩy mạnh việc chuyển đổi HTX nông nghiệp theo Luật HTX 2012; thực hiện Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả (tại Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Cùng với đó là Kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc tại HTX nông nghiệp (chọn 3 - 5 HTX/địa phương); và Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

Số lượng HTX hoạt động hiệu quả ngày một tăng

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, số lượng HTX, trang trại nông nghiệp cả nước tiếp tục tăng; hoạt động theo luật và dần thích nghi với cơ chế thị trường. Thống kê năm 2019, cả nước đã thành lập mới được 6 Liên hiệp HTX nông nghiệp, 1.800 HTX nông nghiệp, nâng tổng số lên 45 Liên hiệp HTX nông nghiệp, 15.300 HTX nông nghiệp.

Đáng chú ý, trong đó có gần 73% tổng số HTX hoạt động hiệu quả (năm 2018 là 55%). Tỷ lệ HTX tham gia dịch vụ tiêu thụ nông sản cho xã viên tăng từ dưới 10% trước đây lên 24,5%.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, năm 2019, cả nước có 36.000 trang trại theo tiêu chí mới, tăng 500 trang trại so với năm 2018. Các trang trại ngày càng sử dụng nhiều đất đai, lao động và sản xuất lượng nông sản hàng hóa lớn; tổ chức sản xuất theo chuỗi, hợp tác liên kết quy mô lớn tiếp tục được nhân rộng ở các lĩnh vực...

Theo KTDT

Thống kê truy cập:268927
Số người trực tuyến: 15