Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 14 tập thể thuộc Khối thi đua các Hợp tác xã nông nghiệp
Ngày: 17/12/2019
Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 14 tập thể thuộc Khối thi đua các Hợp tác xã nông nghiệp trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2019, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thống kê truy cập:268777
Số người trực tuyến: 88