Thông tin về Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình. Liên minh HTX tỉnh xin được thông báo tới những đơn vị đang sở hữu các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh được biết để đăng ký trưng bày, giới thiệu và giao dịch tại Sàn
Ngày: 01/03/2023
Thông tin về Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình. Liên minh HTX tỉnh xin được thông báo tới những đơn vị đang sở hữu các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh được biết để đăng ký trưng bày, giới thiệu và giao dịch tại Sàn

Thông tin về Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình. Liên minh HTX tỉnh xin được thông báo tới những đơn vị đang sở hữu các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh được biết để đăng ký trưng bày, giới thiệu và giao dịch tại Sàn.

Thống kê truy cập:268738
Số người trực tuyến: 50