Nghị quyết 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn 01 của Liên ngành về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028
Ngày: 10/11/2023
Nghị quyết 08 và Hướng dẫn 01 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028

Nghị quyết 08 và Hướng dẫn 01 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028

Chi tiết xem file đính kèm bên dưới

Thống kê truy cập:268769
Số người trực tuyến: 80