Nghiệm thu và đánh giá kết quả thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị” tại HTX DVNN Mê Linh, huyện Đông Hưng
Ngày: 28/02/2021
Năm 2020, Viện Phát triển kinh tế hợp tác được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao triển khai thực hiện hỗ trợ và Xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị tại 24 tỉnh, thành phố trong đó có tỉnh Thái Bình.

Tại tỉnh Thái Bình, Viện Phát triển kinh tế hợp tác phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã khảo sát và lựa chọn HTX DVNN xã Mê Linh, huyện Đông Hưng để xây dựng mô hình. Căn cứ vào Dự án và dự toán đã được phê duyệt, tổ công tác đã tiến hành tư vấn cho HTX các nội dung:

- Tư vấn hoàn thiện điều lệ Hợp tác xã; hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động; xây dựng kế hoạch hoạt động; ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ và tư vấn ứng dụng thương mại điện tử.

Sau khi được tư vấn, HTX đã hoàn thiện lại Điều lệ HTX theo đúng Luật HTX năm 2012, hoàn thiện được phương án sản xuất kinh doanh và xây dựng được kế hoạch hoạt động của HTX, định hướng, kế hoạch hành động để phát triển HTX có tính khả thi cao hơn.

Ngoài ra Viện Phát triển kinh tế hợp tác phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Thái Bình tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức về quy trình sản xuất lúa hữu cơ cho HTX cho thành viên Hợp tác xã nhằm nâng cao kiến thức về quy trình sản xuất lúa hữu cơ cho các thành viên HTX. Thông qua đó, thành viên HTX có được kiến thức, kỹ năng sản xuất kinh doanh liên kết chuỗi giá trị đem lại hiệu quả và thu nhập cao hơn cho thành viên, người lao động của HTX.

Sau quá trình khảo sát và xem xét điều kiện thực tế, tổ công tác đã tiến hành hỗ trợ Hợp tác xã một số máy móc, trang thiết bị sau:

- Máy kéo Kubota L4018- Công suất 35.2HP

- Bánh lồng

- Răng bừa

- Giàn phay (Dàn xới KRX164)

- Chảo cày

Tổng giá trị thụ hưởng: 325.000.000đ (Ba trăm hai mươi lăm triệu đồng)

Được tiến hành thực hiện từ tháng 5/2020 đến hết tháng 12/2020, Tổ công tác đã hoàn thành các nội dung của chương trình dự án và tiến hành Lễ bàn giao và nghiệm thu ngày 27/01/2021.

Tới dự lễ bàn giao có ông Nguyễn Mạnh Cường - Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác - Liên minh HTX Việt Nam cùng đại diện tổ công tác, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đông Hưng, đại diện Đảng ủy, UBND xã Đông Hưng và Hội đồng quản trị HTXDVNN xã Mê Linh.

Tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Mạnh Cường - Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác đã khái quát quá trình lựa chọn và thực hiện dự án, đánh giá kết quả chung thực hiện dự án trong cả nước đặc biệt tại HTXDVNN xã Mê Linh, những thuận lợi và khó khăn trong thời gian tổ công tác thực hiện dự án. Tiếp theo là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, những kết quả HTX đã đạt được trong quá trình thực hiện dự án do ông Nguyễn Văn Linh - Giám đốc HTX báo cáo. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, đồng chí đại diện cho chính quyền địa phương đã có ý kiến nhận xét, đánh giá đồng thời có những chỉ đạo về việc Hợp tác xã cam kết bảo dưỡng và vận hành máy móc có hiệu quả, phát huy những tiềm năng sẵn có, khắc phục những hạn chế trong công việc sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường đã một lần nữa động viên và khuyến khích Hội đồng quản trị HTX phát huy vai trò lãnh đạo của mình sau khi được thụ hưởng các sản phẩm của Dự án và tiến hành nghiệm thu, bàn giao các máy móc, trang thiết bị.

Thanh Tâm

Thống kê truy cập:85683
Số người trực tuyến: 113