Đề cương tuyên truyền Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

Đề cương tuyên truyền Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

Hợp tác xã thủy tinh Hồng Quang, địa chỉ tin cậy của các đối tác

Hợp tác xã thủy tinh Hồng Quang được thành lập từ năm 1959 với ngành nghề chính là sản xuất kinh doanh vỏ ống tiêm y tế. Trải qua rất nhiều khó khăn với những biến động của thị trường, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đến nay hợp tác xã đã ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, khẳng định được vị trí trong ngành sản xuất kinh doanh vỏ ống tiêm y tế.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Ấp, Quỳnh Phụ khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất cây vụ đông

An Ấp là địa phương nhiều năm sản xuất cây vụ đông với diện tích lớn và đem lại năng suất, thu nhập cao cho các thành viên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
Thống kê truy cập:305938
Số người trực tuyến: 139