Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Ấp, Quỳnh Phụ khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất cây vụ đông
Ngày: 25/10/2023
An Ấp là địa phương nhiều năm sản xuất cây vụ đông với diện tích lớn và đem lại năng suất, thu nhập cao cho các thành viên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

Vụ đông năm 2023, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Ấp gieo trồng trên diện tích 195 ha; trong đó: ngô 20 ha; khoai lang 33 ha; ớt đông 55 ha; khoai tây 19 ha; dưa, bí các loại 20 ha; cà chua 2 ha; hành, tỏi, rau màu các loại 46 ha.

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, cùng với sự hỗ trợ kịp thời từ máy móc phục vụ sản xuất nên tiến độ thu hoạch lúa mùa 2023 của hợp tác xã rất nhanh, hợp tác xã đã tập trung gieo trồng cây màu vụ đông các loại; các hộ thành viên nhanh chóng làm đất, lót phân, tích cực chủ động cơ cấu giống gieo trồng theo vùng sản xuất của các thôn, thực hiện nghiêm kế hoạch của hợp tác xã.

Thời điểm này, đã hết thời vụ trồng cây vụ đông ưa ấm, cùng với tích cực chăm sóc cây màu đã trồng, nông dân đang chuyển trọng tâm sang mở rộng diện tích cây vụ đông ưa lạnh, quyết tâm đạt và vượt mục tiêu về diện tích, sản lượng, qua đó nâng cao giá trị kinh tế từ cây màu vụ đông cho thành viên hợp tác xã.

Để khích lệ nhân dân trồng cây vụ đông theo kế hoạch đã đề ra, hợp tác xã thường xuyên tuyên truyền đến các thành viên hợp tác xã về giá trị kinh tế cây vụ đông mang lại; phối hợp với Đài truyền thanh của xã tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền kế hoạch sản xuất để nhân dân thực hiện. Thành viên hợp tác xã chủ động, tích cực kiểm tra đồng ruộng, chăm bón cây vụ đông, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn về kĩ thuật của hợp tác xã và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

Thực hiện kế hoạch sản xuất, hợp tác xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ đông. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể và giao chỉ tiêu, diện tích trồng cây vụ đông cho các thôn. Hợp tác xã phối hợp với hội nông dân, hội phụ nữ xã và các cơ sở thôn triển khai kế hoạch sản xuất tới các hộ thành viên. Hợp tác xã tổ chức tốt các khâu dịch vụ bắt buộc: cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; phối hợp với các cơ sở thôn tổ chức chỉ đạo quy vùng sản xuất, vận động các hộ thực hiện trồng hết diện tích đất có thể trồng được cây vụ đông; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện kế hoạch sản xuất đúng tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, hướng dẫn các hộ thành viên chủ động cơ cấu giống gieo trồng theo vùng sản xuất của thôn, thực hiện nghiêm lịch gieo cấy, chủ động gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và các phòng chuyên môn, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Ấp đôn đốc thành viên hợp tác xã chăm sóc cây màu vụ đông đã trồng, song song với đó, khai thác tối đa quỹ đất, tận dụng hiệu quả sự hỗ trợ của các cấp, hợp đồng làm đất, gieo trồng, kịp thời vụ khoai tây và rau màu ưa lạnh, đảm bảo linh hoạt gắn với thị trường tiêu thụ, quy hoạch gọn vùng, thuận tiện tưới tiêu, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, công lao động và bao tiêu sản phẩm dễ dàng. Đồng thời, thực hiện sớm việc cày lật đất sớm, để ải trên diện tích không gieo trồng cây vụ đông và tích cực vệ sinh đồng ruộng, triển khai kế hoạch làm thủy lợi vụ đông xuân 2023-2024 để sẵn sàng cho vụ sản xuất tiếp theo.

Với sự quyết tâm của Hội đồng Quản trị hợp tác xã cùng sự vào cuộc tích cực của các thành viên hợp tác xã, tin tưởng rằng vụ đông năm 2023 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Ấp sẽ tiếp tục giành thắng lợi.

Trung Hòa

Thống kê truy cập:268768
Số người trực tuyến: 80