Kiện toàn Ban Thường vụ, bầu chức danh Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày: 17/04/2024

Sáng 17/4/2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ và bầu Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Thắng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Toản - Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Trần Văn Toản - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tống Thìn

Thực hiện  Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Thông báo số 888-TB/TU ngày 10/4/2024 của Tỉnh ủy về việc điều động, giới thiệu cán bộ để bầu bổ sung Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định 475/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động cán bộ; theo đó đồng chí Nguyễn Tống Thìn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nhận công tác, giới thiệu để Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh bầu bổ sung Ban Thường vụ và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đại biểu biểu quyết nhất trí 100% bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ và bầu đồng chí Nguyễn Tống Thìn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.   

Đồng chí Trần Văn Toản - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh tặng hoa chia tay đồng chí Trương Thanh Sơn

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh chia tay đồng chí Trương Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Thực hiện Thông báo số 887-TB/TU ngày 10/4/2024 của Tỉnh ủy; Quyết định 446/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ: đồng chí Trương Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đến nhận công tác tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh kể từ ngày 10/4/2024.

Thanh Tâm

Thống kê truy cập:268754
Số người trực tuyến: 66