Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày: 26/12/2023
Sáng ngày 26/12/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Về dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Toản, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng toàn thể cán bộ cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Toản - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát biểu

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, sự phối hợp của các sở, ngành, huyện, thành phố, thành viên và người lao động Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã vượt qua khó khăn, tích cực thi đua lao động sản xuất; tình hình phát triển kinh tế tập thể của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả; đã cơ bản khắc phục được những tồn tại, khó khăn, củng cố về tổ chức, từng bước hoạt động có hiệu quả, tích lũy đầu tư phát triển và đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu, lợi ích của các thành viên, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 464 HTX (trong đó 351 HTX nông nghiệp, 28 HTX phi nông nghiệp, 85 Quỹ TDND); 01 Liên hiệp HTX và 235 tổ hợp tác. Tổng số thành viên của tổ chức KTTT năm 2023: 570.286 thànhviên, tăng 3.189 thành viên so với năm 2022. Nhìn chung, tổ chức kinh tế tập thể đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước đến thành viên; chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cùng với chính quyền địa phương tổ chức chỉ đạo sản xuất, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh vận động phát triển thành viên (Liên minh Hợp tác xã tỉnh kết nạp 12 thành viên, nâng tổng số lên 442 thành viên).

Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hợp tác xã đã đem lại hiệu quả thiết thực, nhận được sự phản hồi tích cực từ các thành viên, người lao động và cán bộ quản lý trong các HTX.

 Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tích cực trong việc tìm các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động trong các hợp tác xã (Nguồn quỹ quốc gia về việc làm từ kênh của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Bình …). Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; khuyến khích, tạo điều kiện giúp các hợp tác xã chủ động vươn lên, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý điều hành; thực hiện các giải pháp hỗ trợ các hợp tác xã nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm; tăng cường cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, truy xuất nguồn gốc để người tiêu dùng tìm hiểu và yên tâm sử dụng sản phẩm; tổ chức đoàn cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh, cán bộ một số hợp tác xã tham gia Hội nghị kết nối cung cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm do Liên minh Hợp tác xã một số tỉnh tổ chức.

Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các đơn vị thành viên; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ sở, giám sát hoạt động của đơn vị thành viên, rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát của các đơn vị thành viên để kịp thời khắc phục những hạn chế, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ trong thời gian tới…

 Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng: tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2022, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế tập thể, HTX; phát động ký kết thi đua năm 2023 chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023).

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Toản, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của kinh tế tập thể: tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2023 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã 2023, các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; tập trung tham mưu nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh; đôn đốc các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản trị cán bộ HTX; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố vận động, hướng dẫn thành lập THT, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh  xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã./.

Trung Hòa

Thống kê truy cập:280469
Số người trực tuyến: 41