Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố Cụm Đồng bằng Sông Hồng Tổng kết phong trào thi đua năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã năm 2023
Ngày: 20/11/2023

Ngày 18/11/2023 tại tỉnh Hà Nam, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố Cụm Đồng bằng Sông Hồng (Thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thành phố Hải Phòng) Tổng kết phong trào thi đua năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động thực nhiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp ủy chính quyền các tỉnh phát động gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; mạnh dạn chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân tồn tại và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục cụ thể để thực hiện nhiệm vụ năm 2024; đồng thời, bình xét thi đua khen thưởng năm 2023, phát động thi đua năm 2024, ký giao ước thi đua năm 2024.

Lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) Cụm Đồng bằng Sông Hồng đang từng bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng hoạt động, số HTX hoạt động hiệu quả tăng cao theo từng năm, thu nhập của thành viên HTX năm sau cao hơn năm trước; số lượng sản phẩn đạt tiêu chuẩn Ocop, số HTX hoạt động theo chuỗi giá trị, áp dụng khoa học kỹ thuật ngày một nhiều.

Về dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ của Liên minh HTX các tỉnh, động viên, khích lệ Liên minh HTX các tỉnh mạnh dạn đổi mới trong công tác tham mưu, đề xuất và tranh thủ sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời, xác định chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của mình giúp tư vấn thành lập mới các HTX, kết nạp thành viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc các tiêu chí chấm điểm thi đua đã đề ra. Trong thời gian tới cần nghiên cứu xây dựng hình thành thêm các loại hình HTX như: HTX giáo dục các cấp học phổ thông, HTX Y tế chăm sóc sức khỏe,..., thành lập các câu lạc bộ như Thành phố Hải Phòng (CLB sản phẩm Ocop, CLB Vệ sinh môi trường).

Ngày 19/11/2023, Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã năm 2023, đánh giá kết quả ký kết kết nối cung, cầu, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX. Tại hội nghị có đại diện trên 50 HTX trong và ngoài tỉnh về tham dự, trong đó có trên 30 HTX tham gia trưng bày nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn, Ocop. Thông qua Hội nghị kết nối cung, cầu với các địa phương trong vùng đã góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh, trở thành cầu nối để các HTX, doanh nghiệp giữa các tỉnh, thành phố tiếp xúc, trao đổi thông tin, nắm bắt nhu cầu tiêu thụ, hỗ trợ các HTX, địa phương đưa sản phẩm, hàng hóa vào hệ thống phân phối, mở rộng thị trường ra các tỉnh, thành lân cận.

Trương Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Thái Bình

Thống kê truy cập:280465
Số người trực tuyến: 37