Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể 6 tháng cuối năm
Ngày: 26/08/2022
Sáng ngày 26/8/2022, Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh tham dự và chủ trì Hội nghị. Về dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Sáu tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh thành lập mới 02 hợp tác xã mới với 20 lao động và 15 thành viên, nâng tổng số hợp tác xã trên toàn tỉnh đến nay là 454 HTX với tổng số thành viên là 465.889 thành viên và 2.000 thành viên tổ hợp tác. Doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt 667 triệu đồng, lãi bình quân của HTX là 46,5 triệu đồng, thu nhập bình quân đạt 16,75 triệu đồng. Toàn tỉnh có 01 liên hiệp hợp tác xã với 04 hợp tác xã, 01 doanh nghiệp thành viên, tổng số 200 người, vốn điều lệ 03 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh

Thời gian qua, các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết, hợp tác giữa những cơ sở sản xuất nhỏ với nhau; hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật, thị trường, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên. Các HTX đã khẳng định vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tạo điều kiện cho các thành viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.  Các HTX hoạt động có hiệu quả đã tăng thu nhập, nâng cao đời sống thành viên, đóng góp vào ngân sách địa phương; đồng thời, góp phần giải quyết việc làm, tích lũy để đầu tư cơ sở hạ tầng ở nông thôn, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn theo hướng tích cực. Tuy còn ở mức độ khác nhau, các HTX đã chủ động vươn lên, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho thành viên và người dân, khẳng định vai trò, vị thế và sự phát triển của các HTX.

Đồng chí Trần Văn Toản, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các HTX trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Các huyện, thành phố khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển KTTT cấp huyện; huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể tham gia thúc đẩy phát triển KTTT. Liên minh HTX tỉnh tiếp tục  tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ phát triển xây dựng tổ hợp tác, HTX kiểu mới bài bản để tiếp tục nhân rộng mô hình các tổ hợp tác, HTX hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của KTTT trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Liên minh Hợp tác xã tỉnh tham mưu thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Nghị định số 45/2021NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Lựa chọn, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp xây dựng các giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian tới báo cáo Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

Thanh Huyền

Thống kê truy cập:130446
Số người trực tuyến: 64