Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày: 12/02/2022
Sáng 12 tháng 01 năm 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2021và triển khai nhiệm vụ công tác hoạt động năm 2022.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh và các đại biểu đại diện cho hơn 400 đơn vị thành viên.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, sự phối hợp của các sở ngành, huyện, thành phố, thành viên và người lao động trong Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã vượt qua khó khăn, tích cực thi đua lao động sản xuất; tình hình phát triển kinh tế tập thể của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả; đã cơ bản khắc phục được những tồn tại, hạn chế, củng cố về tổ chức, từng bước hoạt động có hiệu quả, tích lũy đầu tư phát triển và đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu, lợi ích của các thành viên, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Toản - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao tặng Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

Năm 2021, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt tình hình, hỗ trợ các HTX hoạt động; tổ chức 11 lớp tuyên truyền, tập huấn cho trên 1.500 lượt cán bộ HTX, quỹ tín dụng; hỗ trợ các HTX vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh; tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đối với sản phẩm của các HTX trong tỉnh. Kết quả, đến 31/12/2021, toàn tỉnh có 458 HTX với 565.874 thành viên, năm 2021, toàn tỉnh thành lập mới 13 HTX lĩnh vực nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; doanh thu bình quân của các HTX nông nghiệp đạt 1,55 tỷ đồng/HTX/năm, thu lãi ước đạt 87 triệu đồng/HTX/năm. Toàn tỉnh có gần 200 tổ hợp tác, trong đó có 170 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, 1 liên hiệp HTX; 85/85 quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh hoạt động có lãi; 29 HTX công nghiệp hoạt động hiệu quả; 24 doanh nghiệp thành viên của Liên minh HTX tỉnh vượt khó, ổn định sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Thu Hà - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển HTX" cho các đồng chí cán bộ HTX

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 20 tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh trao 30 kỷ niệm chương và 11 Bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho các cá nhân, tập thể có cống hiến trong lĩnh vực kinh tế tập thể;

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác chỉ đạo các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể; Luật Hợp tác xã năm 2012; các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về phát triển kinh tế tập thể. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể; đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trở thành một trong những trọng tâm; Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho HTX, quỹ TDND; Tích cực đẩy mạnh liên doanh, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng hóa trong khu vực HTX và giữa HTX với các doanh nghiệp; giữa các HTX, Liên hiệp HTX trong tỉnh với ngoài tỉnh,…

Thanh Huyền

Thống kê truy cập:143652
Số người trực tuyến: 10