Quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng 28/03/2024, Quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tiến (xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Viện phát triển kinh tế hợp tác nghiệm thu nhiệm vụ khoa học tại Hợp tác xã Dược liệu An Phú

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, tại HTX dược liệu An Phú (xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Viện Phát triển kinh tế hợp tác, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện nghiệm thu Đề tài khoa học: "Hỗ trợ HTX phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với lợi thế vùng miền".
Thống kê truy cập:268721
Số người trực tuyến: 33