Quỹ tín dụng nhân dân Đông Sơn, huyện Đông Hưng tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chiều ngày 15 tháng 1 năm 2022, Quỹ TDND Đông Sơn tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Quỹ tín dụng nhân dân Liên Giang, huyện Đông Hưng

Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Quỹ TDND Liên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2022.

Tập huấn tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường nông thôn tại xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà

Ngày 05/11/2021 tại Hội trường Trung tâm học tập cộng đồng xã Điệp Nông, Liên minh hợp tác xã tỉnh Thái Bình phối hợp với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà tổ chức lớp tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường nông thôn cho cán bộ và thành viên của Hợp tác xã.

Viện phát triển kinh tế hợp tác thực hiện triển khai đề tài “ Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp”

Sáng ngày 25/10/2021 Viện phát triển kinh tế hợp tác tổ chức lớp tập huấn “ Đào tạo kiến thức về mô hình Kinh tế chia sẻ và nâng cao kỹ năng điều hành, sử dụng công nghệ số cho cán bộ và thành viên Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông sản an toàn Vũ Anh, huyện Hưng Hà.

Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ kiểm soát cho cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác kiểm soát Hợp tác xã.

Nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là các HTX; Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các HTX; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã chỉ rõ: “Các ngành, các địa phương cần chủ động xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và nghiệp vụ cho khu vực KTTT, HTX”.
Thống kê truy cập:268723
Số người trực tuyến: 35