Tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Sáng ngày 13/4/2023, tại hội trường Công ty TNHH cơ khí ô tô An Thái, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ (trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cho một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hội nghị tập huấn sản xuất theo chuỗi giá trị cho đội ngũ lãnh đạo các hợp tác xã

Sáng ngày 28/02/2023, tại hội trường Công ty TNHH cơ khí ô tô An Thái, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn sản xuất theo chuỗi giá trị cho giám đốc các hợp tác xã tiêu biểu thuộc huyện Kiến Xương, Tiền Hải và thành phố Thái Bình.

Liên minh Hợp tác xã Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2 năm 2021 – 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023

Sáng 06 tháng 02 năm 2023, Liên minh Hợp tác xã Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước hai năm 2021 – 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.
Thống kê truy cập:268764
Số người trực tuyến: 76