Công văn hỗ trợ HTX chăn nuôi tổng hợp xã Đông Xuyên.

Công văn hỗ trợ HTX chăn nuôi tổng hợp xã Đông Xuyên.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình vượt qua khó khăn, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tập thể, đưa phong trào HTX tiếp tục đi lên.

Ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, các tổ vần công, đổi công sau gọi là các HTX được thành lập, mở đầu cho quá trình hình thành, phát triển phong trào HTX ở nước ta. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định ngày 11/4 là ngày HTX Việt Nam và trở thành ngày truyền thống của phong trào HTX.

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ kiểm soát cho cán bộ Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải và huyện Kiến Xương

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chương trình công tác năm 2021, sáng ngày 31 tháng 3 năm 2021, Liên minh Hợp tác xã Thái Bình tổ chức lớp tập huấn “nghiệp vụ kiểm soát cho các Hợp tác xã địa bàn huyện Kiến Xương, Tiền Hải” cho gần 80 học viên là kiểm soát các hợp tác xã SXKD dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải và Kiến Xương.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị thành viên từng bước tự khẳng định mình

Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị thành viên đoàn kết, chung tay khắc phục khó khăn, từng bước khẳng định vị thế trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà; đây là thành tích thiết thực hướng tới chào mừng 75 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX nông nghiệp và 10 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là Ngày HTX Việt Nam.Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị thành viên đoàn kết, chung tay khắc phục khó khăn, từng bước khẳng định vị thế trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà; đây là thành tích thiết thực hướng tới chào mừng 75 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX nông nghiệp và 10 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là Ngày HTX Việt Nam.

Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp mới do chủng mới của virut Corona gây ra (Covid 19)

Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp mới do chủng mới của virut Corona gây ra (Covid 19)
Thống kê truy cập:305878
Số người trực tuyến: 120