Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát huy vai trò kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị thành viên

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị thành viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban kiểm tra đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội V, Nghị quyết Ban Chấp hành của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Luật Hợp tác xã và một số chính sách pháp luật Nhà nước cả của cơ quan Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viên

Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với chủ đề “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT); đẩy mạnh xây dựng Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên”, ngày 20 tháng 10 năm 2020, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình luôn bám sát Chương trình, Kế hoạch của Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 20 tháng 10 năm 2020.

Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 29/5/2020, tại Hội trường cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thống kê truy cập:305887
Số người trực tuyến: 124